Conserveren van drinkwater reactoren volgens KIWA keur

Begin 2015 hebben we 3 enorm grote drinkwater reactoren mogen behandelen volgens een speciale specificatie namelijk het KIWA drinkwater keurmerk. De reactoren hebben een doorsnede van 5,7 meter en een lengte van 12 meter.

De eerste 2 reactoren werden afgeleverd bij Meulendijks in 2014, omdat er een speciale vergunning nodig was voor het transporteren van de immense reactoren die op 31 december 2014 zou verlopen.

Het behandelen van de reactoren was een nieuwe uitdaging. Om de reactoren in de straalcabine te kunnen rijden hebben we eerst een 2 tal nieuwe “treinwagens” moeten maken, bij Meulendijks worden zware materialen op een soort treinspoor in en uit de cabine gereden. Het maken van deze “treinwagens” was al een uitdaging op zich omdat het middelpunt van de reactoren niet in het midden ligt. De wagens moesten zo ontworpen zijn dat de torsiekrachten van de wagen niet zou vervormen en de wielen niet te veel zou belasten.

Toen de reactor in de straalcabine lag kon er gestraald worden. Na bijna 2 dagen was de reactor inwendig SA 3 gestraald (100% blank), dit om aan de eis te kunnen voldoen die KIWA stelt. Nadat er gestraald was is de reactor gecontroleerd op eventuele fouten in lassen, ruwheid van het gestraalde oppervlak en de straalreinheid. Na de goedkeuring is de reactor in- en uitwendig volledig in een sealer gezet. Dit moest zo snel mogelijk gebeuren zodat zich geen roest op de reactor kon vormen. De verf die gebruikt is mocht niet verdund worden omdat er geen oplosmiddelen in de verf mogen zitten i.v.m. bescherming van het drinkwater. De “drinkwater” coating die is aangebracht is 100% volumevast. Ook dit heeft te maken dat er geen vluchtige stoffen in de verf mogen zitten die het zuiver drinkwater kunnen aantasten.

Nadat de binnenkant gespoten was hebben we de reactor afgeplakt en zijn doorgegaan met de buitenkant. Omdat de reactoren buiten geplaatst worden moet het verfsysteem zich goed houden in weer en wind. Er is een 2e epoxie laag aan de buitenkant gespoten waarna het geheel is afgelakt met een polyurethaan lak.

Na alle laagdikte controles was het, na 10 dagen waarin de verf uit heeft kunnen harden, tijd om de tank inwendig “af te vonken”. Dit afvonken wordt met een speciaal apparaat met aan de uiteinde een soort staalborstel. We hebben de reactor verbonden aan het speciale apparaat om zo een gesloten circuit te vormen. Hierna wekt het apparaat een spanning op van 2000 volt. Overal waar een gaatje in de lak zit of de lak er niet dik genoeg opgebracht is, springt er een vonk van de borstel naar het zwakke punt in de coating en geeft het apparaat een alarm. De gaatjes worden gemarkeerd en bijgewerkt zodat er zich in deze gaatjes geen bacteriën kunnen nestelen die ons drinkwater zouden kunnen verontreinigen.